Fila Brazilero – פילה ברזילרו

Fila Brazilero – פילה ברזילרו

כידוע, הפילה ברזילורו נוצר לשם מטרה ייחודית אחת – לחפש אסירים נמלטים ולנטרלם.
לשם כך מפתחי הגזע השתמשו במספר גזעים כפי שניתן לראות בתמונה:

א, כלבי גישוש בדמותם של קונהאונד שחור וחום ( Black and Tan Coonhound ), בלאדהאונד ( Bloodhound ) ועוד מספר גזעים שחלקם כבר נעלמו מן העולם.

ב, בולדוגים – הבולדוגים העתיקים היו כלבים נחושים מאוד ובעלי יצרי קרב מפותחים ביותר.

ג, מסטיפים, הם הוסיפו בעיקר כוח ותכונות כמו חשדנות ותוקפנות כלפי זרים.
אחד המסטיפים אשר היו מעורבים ביצירת הפילה ברזילרו הוא – מסטיף קורדובה, מסטיף זה הוא גם אחד מאבותיו של הדוגו ארגנטינו.
מסטיף קורדובה זהו כלב שנכחד מהעולם, מסופר על הגזע שהוא היה אגרסיבי מאוד, עד כדי שלעיתים זכר ונקבה היו רבים אחד עם השני לפני הזיווג.

שלושת משפחות הכלבים הללו יצרו את גזע הפילה ברזילרו אשר ענה על דרישותיהם של המגדלים בכל הקשור לחיפוש האסירים והריגתם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
Call Now Buttonבוא נשב על קפה 052-6055588